วางแนวความคิดและออกแบบโครงการแฟชั่นโชว์ครบรอบ 2 ปี