วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง "เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรม"