วิทยากรรับเชิญในการบรรยาย เรื่อง Design for Entrepreneur